ثبت نام کاربر     ورود به سایت
 نمایش مقاله  

مقالات | طبقه بندی موضوعی | جستجو | RSS

۱۳۹۳ بيست و هفتم مهر
رابطه سبك هاي دلبستگي و خودشكوفايي در شاغلين روان درمانگر شهر تهران
ارسال از حسام سیف       گروه: روان‌شناسی سلامت, روان‌شناسی شخصيت
تعداد مشاهدات: 2374          تعداد نظرات: 0
چكيده: ادبيات موجود در زمينه خودشكوفايي نشان مي دهد كه خودشكوفايي يكي از شاخص-هاي موثر مشاوره موثر است. شواهدي مبني بر ارتباط امنيت دلبستگي با خودشكوفايي و بعضي ابعاد آن وجود دارد. اين پژوهش به منظور تعيين نمودن رابطه سبك هاي دلبستگي با خودشكوفايي در شاغلين روان درمانگر انجام شده است. جامعه آماري شامل شاغلين روان درمانگر شهر تهران بوده است. از اين جامعه 145 نفر به روش نمونه گيري غير احتمالي چندمرحله اي انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از دو پرسشنامه سبك دلبستگي بزرگسال هازان و شيور (1993)-AAQ و مقياس شكوفايي استعداد-MAP استفاده شد. جهت تحليل داده ها از آزمون-هاي همبستگي پيرسون، كروسكال-واليس، t گروه هاي مستقل و كاي دو استفاده شد. يافته هاي به دست آمده از پژوهش نشان داد كه نمرات خودشكوفايي و زيرمقياس گشودگي با سبك دلبستگي اجتنابي شاغلين روان درمانگر رابطه منفي معنا دار و نمره گشودگي به خود با سبك دلبستگي آزمودني هاي اجتنابي روان درمانگر رابطه مثبت معنادار داشت. نتايج پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند.
ادامه مقاله...
نظرات کاربران
در حال حاضر نظری در مورد مقاله داده نشده است. می توانید به عنوان اولین نفر نظر خود را ارسال نمایید!
جهت ارسال نظر باید تأیید هویت شده باشید. می توانید در اینجا مشخصات خود را وارد نمایید.


 

تمام حقوق مادی و معنوی برای مؤسسه آلاچیق روان محفوظ می باشد       سیاست گذاری سایت   روش استفاده از سایت